Niniejsza strona internetowa należy do spółki Runmageddon S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 1 224 267,6 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 1281 inwestorów
 • 2 079 544 PLN kwota zbiórki
 • 2,5 % procent oferowany
 • 0,4 PLN cena akcji
 • 5 198 860 liczba akcji
 • 11.09.2019 data zakończenia
 • 200 000 PLN próg powodzenia emisji

Runmageddon to największy w Polsce i najbardziej ekstremalny w Europie cykl biegów z przeszkodami, w którym udział wzięło już prawie 200 tysięcy osób. Polska marka z 5 letnim doświadczeniem organizująca sportowe eventy w kraju, na Saharze i Kaukazie.

Inwestorzy